Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového obchodu www.dreveny-interier.cz

Kupující by se měl seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží!

Tyto obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné.

1. Vymezení pojmů

a) Dreveny-interier.cz Novojíčínská 1044, 742 66 ŠTRAMBERK IČ: 7515024 (dále jen "prodávající")

b) Zákazník, který má zájem o koupi nabízeného zboží a souhlasí se zněním VOP. Souhlas se zněním VOP potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím nákupního košíku, případně telefonicky, písemně či e-mailem (dále jen „kupující“)


2. Objednání zboží

Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu www.dreveny-interier.cz, nebo doručením e-mailové, písemné či telefonické objednávky je považováno za závaznou objednávku. V případě objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu obdrží kupující obratem automatické oznámení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zadal v objednávce, spolu s podklady a informacemi pro uhrazení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V tomto případě prodávající kontaktuje kupujícího a informuje ho o vzniklé situaci.

Každá objednávka musí mít tyto náležitosti:

- datum objednávky
- přesný název výrobku (ů)
- přesný počet objednaných kusů
- jméno a přesná adresa kupujícího včetně adresa pro doručení
- telefonický kontakt, emailovou adresu


V případě, že objednávku bude přebírat třetí osoba, je nutné uvést jméno, příjmení a tel. kontakt osoby, která zásilku převezme.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. (zdroj.: APEK.cz).

3. Storno objednávky

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.
Storno objednávky je možné do 12 hodin od přijetí objednávky.


4. Platební podmínky

Objednané zboží je možno zaplatit těmito způsoby:

a. převodem na účet:
Na základě provedeného nákupu zboží v našem internetovém obchodu obdržíte informaci o provedené objednávce s uvedenými údaji potřebnými k provedení platby. Pro identifikaci je vždy nutné uvést správný variabilní symbol (číslo objednávky), po připsání finančních prostředků na náš účet se objednávka stává aktivní. O připsání finančních prostředků na náš účet Vás budeme informovat Vámi zvolenou variantou emailem, sms, telefonicky. Za platbu převodem na účet neúčtujeme žádný poplatek.

Prodávající si vyhrazuje právo požádat o zálohovou platbu, a to především při zboží, které je upravováno dle přání zákazníka. V tomto případě bude zákazníkovi zaslána řádná zálohová faktura, po uhrazení zálohové platby bude objednávka předána do výroby.

Způsob platby:

b. dobírkou
Za objednané zboží zaplatíte při jeho doručení. Doběrečné je zpoplatněno dle ceníku.

c. hotově při osobním převzetí
Kupující zaplatí za objednané zboží při jeho převzetí na adrese sídla prodávajícího.

5. Dopravné

Zboží je dodáno na území ČR na místo určení kupujícího. Před dodáním objednaného zboží budete kontaktováni v rámci dojednání doručení objednaného zboží.

V případě zjištění závady výrobku nebo poškození obalu při doručení je potřeba okamžitě zapsat zjištěnou závadu do přepravního listu, na případné pozdější reklamace nebude brán ohled.

 

6. Dodací lhůty

Prodávající se zavazuje dodat zboží v uváděném termínu dodání u prodávaného zboží, v případě, že by došlo ke změně, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat zákazníka a s ním vzájemně dojednat náhradní termín.

Termín dodání zboží:


a) v případě zboží zaslaného na dobírku dle dodací lhůty uvedené na stránkách

b) doba doručení u objednávek na míru se může prodloužit, zákazník bude vždy o termínu či změně dodání přesně informován

c) v případě platby převodem nebo-li po připsání finančních prostředků na náš účet, po té dle dodací lhůty uvedené na stránkách

 

7. Záruka

Na dodávané zboží je poskytována dle zákona záruční doba 24 měsíců, pro spotřebitele.

V případě, že zboží je zakoupeno firmou resp. fyzickou či právnickou osobou podnikající na základě živnostenského či jiného oprávnění,

záruční doba pro zboží  6 měsíců. 

8. Odstoupení od smlouvy

Výrobek musí kupující zaslat zpět prodejci na vlastní náklady a po obdržení vráceného zboží budou vráceny peníze zpět kupujícímu do 14 dní.

Zboží musí být vráceno v originál obalu a zcela nepoškozené, v případě, že by bylo vráceno zboží poškozené, má prodávájcí právo snížit cenu zboží o hodnotu, kterou zboží poškožením ztratilo.


9. Reklamační podmínky

Reklamace zboží je řešena v souladu s reklamačním řádem a příslušným zákonem.

Při zjištění závady na některém dílu výrobku bude vždy vyměněn pokozený díl výrobku, dle označení v návodu nebo montážním listu.

V případě reklamace výrobku musí být výrobek vrácen v originál balení.


10. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté kupujícím bude chránit podle platných právních předpisů a nebude je poskytovat třetím stranám, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží kupujícímu.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo jejich změn bez předchozího upozornění.